Menü Schließen

Haushalte im Kirchspiel Ladbergen nach der Viehschatzung von 1575

Barck Herman
Barckman
Behrboem
Berleman
Berleman Liftucht
Boeker
Johan Bremmer
Brinck Herman
Broickryde
Budde
Cattman
Collemeier
Cotter
Cruße
Elßhove
Jacob Elßhove
Eschman
Espen Johan
Eyman
Eyman Liftucht
Herman tom Fledder
Fledderman
Groteholt
Groteholt Liftucht
Johan vor der Haecke
Haer Lambert
Hinrich upr Haer
Haermeyer
Hagensander
Heitkamp
Heggepeter
Mester Herman
Hillebrandt
Hillebrandt Liftucht
Johan Hillebrande
Hoenrott
Holscher Herman
Holtkamp
Kamp Johan
Bernd zur Koenhorst
Koenhorst
Konninch
Johan Koninc
Kotter Hinrich
Clawes Kruße
Herman Kuick
Kuick Herman
Johan Kuick
Lageman
Maneke
Johan vor der Marcke
Moerherman
Moerinck
Peter Moller
Nuss Johan
Queler
Reitherman
Rickerman
Rickerman, Liftucht
Rutenschroer
Ruthemeier
Schoert Lueke
Herman Schroer
Schroer Luke
Schulte
Schulte Liftucht
Snethkamp
Gerdt Stille
Stockdyck
Lütke Stockdyck
Storck
Storck Liftucht
Struve
Styneker
Suir
Suirhinrich
Suir Johan
Sunderman
Telch Johan
Telligman
Sander ton Varwick
Veltwisch
Vennen Johan
Johan achterm Verlle
Verlleman
Vigenbaum
Walman
Wethkamp
Wibbeler
Wirwille
Johan vor der Wisch
Wythoff


Quelle: Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen. Bestand Grafschaft Tecklenburg Ritterschaft Nr. 14a. p. 31r ff.